Loading...
Tillbaka

Rebecka Thulin på Knowly Week 2023: Kollegialt lärande i ledarprogram

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Under den andra dagen av Knowly Week 2023 tar Rebecka Thulin med oss på en resa där vi får lära oss hur Handelsbanken tacklar förändringar och på stor skala hjälper chefer att leda i förändring. Artikeln är en sammanfattning av hennes presentation.

Artikeln fortsätter under videon ↓

Genvägar till övriga sammanfattningar av Knowly Week-föreläsningar

Dag 1: Anna Gullstrand, Mentimeter »

Dag 3: Caroline Lornudd, ledarskapsforskare »

Dag 4: Patrik Ågren, PostNord »

Dag 5: Dr. Ina Weinbauer-Heidel, Transfer-forskare »

Rebecka Thulin har många års erfarenhet av förändringsarbete och lärande. Hon är beteendevetare från Lunds universitet, ledarutvecklare på Handelsbanken, certifierad i OBM, diplomerad coach, författare och poddare. Bland annat driver hon podden Förändring med Peter och Rebecka. Och här hos Knowly berättar hon bland annat om sitt arbete med att utbilda i att leda förändring med 600 deltagare, kollegialt lärande och ledarutveckling som gör skillnad.

Hur lyckas man med lärgrupper i ledarprogram?

Vi är många som undrar, men som med så mycket annat är svaret komplicerat. Rebecka Thulin har dock många kloka riktlinjer att dela med sig av.

Hon börjar med en kort bakgrund. Handelsbanken – liksom så många andra organisationer – står inför stora förändringar.

 • Pågående stor förändring internt. Man har bland annat gjort en omorganisation, digitaliserar och förändrar sitt arbetssätt.
 • Stor efterfrågan bland chefer för kompetensutveckling i att leda förändring. Man behöver hjälp och stöd under resans gång.
 • Cheferna vill ha erfarenhetsutbyte med andra ledare som de inte tidigare haft kontakt med.

Vad Handelsbanken ville erbjuda cheferna

 • Att lära ut forskningsbaserade metoder for att leda förändring. Det är viktig att de metoder man lär ut är väl beprövade och forskningsbaserade.
 • Tillgodose efterfrågan på kollegialt lärande för att bidra till reflektion och utveckling.
 • Erbjuda samtliga ledare och förändringsledare att delta, det vill säga 600 personer.

För att genomföra resan använde Handelsbanken sig av ramverket 4F

 • Färdriktning. Vet alla vad som ska göras och varför?
 • Färdigheter. Har alla den kompetens som krävs för genomförandet?
 • Förutsättningar. Finns det möjligheter att göra det som ska genomföras?
 • Förstärkare. Finns det förstärkare för beteendet?

Under respektive punkt gavs föreläsningar som fokuserade på var och en av de ingående frågorna.

Därefter delades deltagarna in i 100 lärgrupper, och lärresan påbörjades.

Behovet av struktur

En av nyckelfaktorerna för ett lyckat lärande i grupp är struktur. I det här fallet satte man upp ett antal hållpunkter för hur gruppmötena skulle gå till.

 • Alla i gruppen delar med sig av en utmaning de står inför. En av dessa väljs sedan ut för att granskas närmare.
 • Den som beskriver sin utmaning ska också uppge vilket stöd och vilken hjälp hen behöver från gruppen.
 • De andra deltagarna i lärgruppen ställer frågor och coachar.
 • När två tredjedelar av tiden gått kan gruppen fråga om den som står inför utmaningen vill ha deras råd och idéer.
 • Slutligen kommer gruppen överens om vilka åtgärder som ska genomföras och hur dessa ska följas upp.

Lärgruppen träffades vid fyra tillfällen och man diskuterade bland annat vad man tagit till sig av de föreläsningar som getts.

"Utan Knowly hade det här aldrig gått att genomföra."

Vilka är framgångsfaktorerna?

Förutom den så viktiga strukturen krävs att det man lärt sig går att tillämpa direkt. Detta är direkt avgörande för hur väl man lyckas. Kunskaperna måste gå att tillämpa nu, inte om några månader.

Rebeckas projekt i korthet

 • Handelsbanken stod inför stora förändringar och behövde hjälp och stöd från cheferna för att leda förändringen på ett effektivt sätt.
 • Tillsammans med sina kollegor har Rebecka utvecklat ett program för kollegialt lärande och ledarutveckling för att hjälpa cheferna att lära sig att leda förändring på ett forskningsbaserat sätt.
 • Programmet använde sig av ett ramverk kallat 4F som innefattar färdriktning, färdigheter, förutsättningar och förstärkare.
 • Programmet involverade 600 deltagare uppdelade i 100 lärgrupper, där deltagarna hjälpte varandra att lösa utmaningar och stärka sin ledarskapskompetens genom kollegialt lärande.
 • En strukturerad metodik var viktig för att programmet skulle lyckas, där deltagarna följde ett antal hållpunkter och genomförde en serie av möten.
 • För att vara effektivt måste det man lär sig i programmet gå att tillämpa direkt i arbetet, och man måste kunna se resultat på kort sikt.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.