Loading...
UTBILDNING: heldag, virtuellt klassrum

Certifieringsutbildning
i Transfer of Training

Certifierings-utbildning i Transfer of Training

“Michel Westher är med stor sannolikhet en av Sveriges bästa föreläsare/kursledare i digitalt format.”
– Mattias Larsson, Learning Technology Leader, PwC Sweden
“Michel Westher är med stor sannolikhet en av Sveriges bästa föreläsare/kursledare i digitalt format.”
– Mattias Larsson, Learning Technology Leader, PwC Sweden

Michel Westher föreläser på Stockholms chefsdagar – ett axplock av vad du kommer att få ta del av i utbildningen Lyckas med chefsinvolvering

Om utbildningen

Certifieringen i Transfer of Training är designad för att hjälpa dig att ta dina utbildningar till nästa nivå. Den grundas i forskningen som finns om hur vi förändrar beteenden och får affärsresultat av våra utbildningar.

Från certifieringen kommer du att få med dig en användbar modell och en välfylld verktygslåda. Tillsammans hjälper de dig att konsekvent designa utbildningsinsatser som skapar nya beteenden för dina deltagare och affärsresultat för din organisation.

Begreppet Transfer of Training

Begreppet Transfer of Training handlar om att få en utbildningsinsats att övergå i nya beteenden i deltagarnas vardag och, i förlängningen, bolagskritiska resultat.

Varför Transfer?

Organisationer förlitar sig mer än någonsin tidigare på stödet från utbildning för att genomföra förändring. Samtidigt genomförs mycket utbildning där medarbetarna helt saknar stöd för att implementera sina nya kunskaper i vardagen.

Syftet med certifieringsutbildningen i Transfer of Training är att råda bot på just detta: Du får med dig en gedigen verktygslåda för hur du skapar utbildningar där  medarbetarna får det stöd de behöver, och hur du levererar storslagna resultat för organisationen.

Nedkokad forskning och best practices från ledande organisationer

Du kan vara säker på att allt som tas upp under utbildningen har sin grund i forskning, och på att de studier vi nämner är de vi anser vara de allra viktigaste för dig att känna till.

Utöver en gedigen forskningsgrund har vi vävt in viktiga lärdomar från flera av de globala organisationer vi på Knowly haft förmånen att arbeta tillsammans med genom åren. Vi har fått se hur storskalig chefsinvolvering kan flytta berg, hur medarbetare som påbörjar lärresan långt innan ett utbildningstillfälle når häpnadsväckande resultat och hur uppföljning i vardagen kan utgöra hela skillnaden för att en insats ska lyckas.

Nu har vi kokat ner de allra viktigaste lärdomarna i den här utbildningen, så att du också ska få ta del av dem.

Upplägg

Certifieringen i Transfer of Training består av ett program som sträcker sig över sex veckor. Kärnan i programmet är en utbildningsdag som genomförs i virtuellt klassrum, med förberedande aktiviteter inför och uppföljande efter.

Inför

Inför vår dag tillsammans ligger fokus på att förbereda dig kring innehållet av dagen, så att du ska få ut så mycket som möjligt av tiden tillsammans. Förberedelserna innefattar bland annat:

 • En kort introduktion till Transfer of Training och forskningen bakom (genomförs i Knowly)
 • Avstämning om förväntningar och personlig målbild med utbildningen (telefonsamtal med Michel)
 • Introduktion till tekniken vi kommer att använda, så att så lite tid behöver ödslas på tekniska problem under träffen (genomförs i Knowly)

Under

Dagen tillsammans genomförs i virtuellt klassrum kl 09:00 - 16:00. Sessionen genomsyras av återkommande reflektionsstunder, och diskussion med gruppen. Några av de områden som avhandlas är...

 • Forskningen bakom Transfer of Training – översikt.
 • Chefens involvering: varför den är så viktig och hur vi lyckas involvera fler chefer efter utbildningar. Här får du analysera en av dina utbildningar, och fundera över hur chefer kan involveras för att stötta både inför och efter.
 • Transfer-mål: vad är ett transfer-mål och varför är det viktigt att vi när vi designar utbildningar tar fram dem? Även här utgår du från ett av dina egna program.
 • Transfer-planering: Vad innebär transfer-planering och hur kan våra utbildningar dra större nytta av effektiv planering?
 • Komma igång med din transfer-process: Enkla verktyg för att börja bygga lärresor för dina utbildningar.

Michel Westher guidar dig igenom utbildningstillfället.

Vi avslutar dagen med du tar fram en handlingsplan för ditt eget arbete med transfer, som du också får möjlighet att diskutera med övriga deltagare. I handlingsplanen beskriver du både hur du direkt kommer igång med ditt transfer-arbete, och vad ditt önskade läge är.

Efter

Efter certifieringen kommer du att få regelbunden coaching genom Knowly, i syfte att realisera din handlingsplan. Coachingen fokuserar på att...

 • Visualisera framsteg
 • Kontinuerligt sätta nya små mål, för att behålla momentum i din förändring
 • Avsätta tid för övning och reflektion kring ditt transfer-arbete

Du kommer även efter dagen tillsammans bli inbjuden till nätverket Transfer of training by Knowly på LinkedIn. Där får du möjlighet att diskutera transfer med likasinnade och ta del lärdomar från andra som gått utbildningen.

Vad deltagare säger

9.5 / 10

Genomsnittligt omdöme från tidigare deltagare

Rebecka Fant,
Sales Development Coach,
Grant Thornton

“Jag har haft stor nytta av Knowlys utbildning i Transfer of Training. Utbildningen har hjälpt mig att bli bättre på utbildningsdesign, och, framför allt, att bli bättre på att åstadkomma effekt av ledarträning.

Specifikt är det två saker jag verkligen tar med mig:

 • Designa utifrån deltagaren! Vad behöver hen för att lyckas?
 • Handlingsplaner som driver förändring. Tidigare satte vi upp omfattande handlingsplaner med flera förändringspunkter. Här fick jag istället lära mig att minimera hinder och fokusera på en förändring i taget—då blir det gjort!”

Utbildare

Michel Westher

Som VD och medgrundare av Knowly har Michel över 10 års erfarenhet av att coacha utbildningsavdelningar i Sverige och Norden i hur de bäst kan driva lärande i sina organisationer.

LinkedIn

Anmäl dig till kurstillfälle

Pris: 6995 kr (ex moms)

Utbildningen varar kl 09.00 - 16.00, med paus för lunch kl 12.00 - 13.00.
Priset justeras när vi fakturerar

Tack för din anmälan!

Du kommer att få en bekräftelse inom kort. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Viss information saknas. Vänligen komplettera de rödmarkerade fälten.

Har du frågor om utbildningen?

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig!

training@knowly.com

+46 73 310 74 04

Tidigare kursdeltagare från bland annat