Du är i gott sällskap

Förverkliga visionen för ert ledarprogram utan att kompromissa

Ett nytt ledarprogram kan innebära en enorm boost för en organisation och kanske har du redan stora visioner för hur just ert program ska se ut.

Men utan rätt verktyg tar stora planer ofta lång tid att förverkliga. Där kommer vi in i bilden.

Med Knowly behöver ni inte kompromissa.

Bygg ett ledarprogram med effektiv måluppföljning, chefsinvolvering och socialt lärande på en bråkdel av tiden och med minimal löpande admin!

AUTOMATISERAD MÅLUPPFÖLJNING

Regelbunden måluppföljning – helt automatiskt

Med Knowly kan utbildningsdeltagare sätta mål och få regelbunden uppföljning på just sina målformuleringar.

Uppföljningen sker med coachande frågor du bestämmer, enligt ett schema du designar.

CHEFSINVOLVERING

Ge chefen verktygen för att stötta i vardagen

Knowly gör det enkelt att utforma och distribuera stöd till deltagarnas chefer, så att de får precis rätt stöd i precis rätt tid.

BUDDY-PAR / LÄRGRUPPER

Släpp lös kraften i socialt lärande

Med Knowlys lärgrupper skapar du enkelt buddy-par, triader eller andra gruppkonstellationer.

Allt ni behöver för att designa ett ledarprogram i yttersta framkant

Automatisk måluppföljning

Låt medarbetare sätta mål i början av programmet och följ upp på varje medarbetares individuella målformulering med schemalagda coachande frågor.

Chefsinvolvering

Medarbetarnas chefer spelar en nyckelroll för att ett ledarprogram ska slå rot i vardagen. Knowly ger dig verktygen för att förse cheferna med rätt verktyg i rätt tid.

Buddy-par / triader

Med Knowlys lärgrupper delar du enkelt in deltagare i grupper och distribuerar instruktioner. Gruppen administrerar sedan sig själv genom ett enkelt gränssnitt.

Smarta påminnelser

Knowly hjälper dig att se vilka deltagare som hamnat på efterkälken, och gör det enkelt att skicka en vänlig nudge om att engagera sig i programmet.

Teams-integration

Microsoft Teams är mångas digitala hemmiljö. Just därför har vi gjort det enkelt att bädda in din Knowly-lärresa i ditt Team, så att medarbetarna hittar programmet där de redan befinner sig.

Lösenordsfri inloggning

Varje utskick från Knowly har en unik länk, som tar mottagaren direkt in i plattformen, så att dina medarbetare slipper leta efter lösenord eller ladda ner några appar.

Redo att ta ert ledarprogram till en helt ny nivå?

Välj mellan 15, 30 eller 45 minuter långt samtal