Loading...
UTBILDNING: 2 HALVDAGAR, virtuellt klassrum

Lyckas med chefsinvolvering

“Chefsinvolvering är avgörande för att en utbildningsinsats ska lyckas, och Knowly är mina go-to-experter på ämnet.”
– Christoffer Levak, Commercial L&D Manager, CocaCola Europacific Partners
“Chefsinvolvering är avgörande för att en utbildningsinsats ska lyckas, och Knowly är mina go-to-experter på ämnet.”
– Christoffer Levak, Commercial L&D Manager, CocaCola Europacific Partners
“Chefsinvolvering är avgörande för att en utbildningsinsats ska lyckas, och Knowly är mina go-to-experter på ämnet.”
– Christoffer Levak, Commercial L&D Manager, CocaCola Europacific Partners

Om utbildningen

Att involvera medarbetares chefer innan och efter utbildningstillfällen är avgörande för att medarbetarna ska lyckas applicera det de lärt sig och, följaktligen, för att utbildningen ska få önskad effekt.

Trots det involveras chefer bara undantagsvis i utbildningsprogram, och när det väl sker är det ofta tack vare en hjälteinsats från någon i L&D-teamet, som var villig att lägga ner ett enormt arbete på att både designa, administrera och mäta insatsen.

Vi tycker att chefsinvolvering behöver bli betydligt enklare och tydligare. Hur man som utbildare “involverar chefer” bör följa en tydlig process, och inte kräva en omänsklig arbetsinsats.

Därför har vi tagit fram den här utbildningen. Du får efter avslutad kurs med dig en repeterbar process för att involvera chefer i era utbildningsinsatser, som är både kraftfull och tidseffektiv, och som, rätt använd, kommer att boosta effekten av era utbildningsinsatser.

“Michel Westher och teamet på Knowly har djup kunskap på ämnet chefsinvolvering, som de generöst delat med oss genom åren.”

– Zsófia Határ, Competency Development Manager, Scania

Upplägg

Utbildningen består av två halvdagar (09 - 12), med ca en månads mellarum. Inför det första tillfället kommer du att få ta del av förberedande material, och inför det andra kommer du att genomföra en hemuppgift.

Dag 1

Forskning

Vi går tillsammans igenom några av de viktigaste studierna som gjorts på ämnet chefsinvolvering. Studiernas fynd är vad som kommer att ligga till grund för resterande innehåll under våra två dagar tillsammans.

Vill du tjuvstarta? Lyssna på Michel Westher (som också håller i utbildningen) som föreläser på Stockholms Stads chefsdagar.

Att få med cheferna på tåget

För att en lyckas med chefsinvolvering måste cheferna köpa in i insatsen. I det här avsnittet går vi därför igenom hur du som utbildare kan hjälpa cheferna att...

  • Förstå varför deras roll som chef är så viktig för utbildningens utfall
  • Få sina vanligaste frågor besvarade
  • Se att den insats som förväntas av dem är realistisk givet tiden de har tillgänglig
  • Stå bakom de aktiviteter de förväntas genomföra

Hemuppgift

Vi avslutar dagen med att gå igenom den hemuppgift du förväntas genomföra inför vårt nästa tillfälle, ca en månad senare.

"Efter att börjat jobba med Knowly och Michel har vi hittat nya former för hur vi involverar chefer i utvärderingen av våra utbildningar. Utifrån det här arbetet har vi kunnat designa ett chefsprogram för över 200 chefer inom kommunen där vi jobbar före, under och efter med cheferna.

Vi har kört det här programmet i tre år och det hade inte varit möjligt att göra utan det arbetet som vi gjort med Knowly."

– Susanne Fras, Chef Pedagogiskt center, Helsingborgs stad

Dag 2

Före: Planering och inför-samtal

Under vår andra dag tillsammans tar vi oss an chefsinvolvering som vi gör med så många andra delar av våra utbildningsinsatser—utifrån perspektivet före, under, efter.

Före-delen handlar här om både vår egen planering, och om de aktiviteter vi vill få våra chefer att genomföra. Beroende på i vilken grad vi har möjlighet att ta våra chefers tid i anspråk, går vi igenom olika alternativ: Strukturerade samtal mellan chef och medarbetare om mer tid finns, förslag på mail chefer kan skicka om så inte är fallet.

Vi tar oss också an den tråkiga men nödvändiga admin-delen: Hur gör man egentligen för att få tag i kontaktuppgifter till medarbetarnas chefer?

Under: Få cheferna att känna att känna trygghet

Under själva utbildningen är inte cheferna de som står i centrum, men deras perspektiv bör inte förringas för det. Här går vi igenom hur du kan säkerställa att chefen har koll på vad hens medarbetare lär sig, och hur du kan nudga chefen till att stötta sin medarbetare, även under pågående utbildning.

Vi pratar också om timing – när är egentligen optimala tidpunkter att kontakta chefen i samband med en utbildning, både för formell information och nudging-meddelanden?

Efter: Chefen som anförvant i uppföljning och utvärdering

Efter genomförd utbildningsinsats spelar chefen kanske sin allra viktigaste roll. Vi går igenom hur du kan hjälpa chefen att...

  • Hålla medarbetare ansvariga gentemot sina mål
  • Synliggöra medarbetarens framsteg
  • Coacha medarbetaren i vardagen

Sammanfattning och diplomering

Dagen avslutas med en sammanfattning av allt vi gått igenom, och utdelning av diplom.

Utbildare

Michel Westher

Som VD och medgrundare av Knowly har Michel över 10 års erfarenhet av att coacha utbildningsavdelningar i Sverige och Norden i hur de bäst kan driva lärande i sina organisationer.

LinkedIn

Anmälan

Pris: 5995 kr (ex moms)

Utbildningen består av två halvdagar, kl 09 - 12 i virtuellt klassrum på respektive datum.

Tack för din anmälan!

Du kommer att få en bekräftelse inom kort. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Viss information saknas. Vänligen komplettera de rödmarkerade fälten.

Intresserad av en privat utbildning för ert team?

Kontakta oss, så tar vi fram ett upplägg som passar er.

training@knowly.com

+46 73 310 74 04