Loading...
Tillbaka

Chefsinvolvering i praktiken: Samtalet med medarbetare inför en utbildning

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

I skapandet av en ny utbildningsinsats är målet ofta någon variant av att “utbildningen ska få effekt”.

Vad “effekt” innebär varierar dock från ämne till ämne och organisation till organisation, både i vad vi hoppas uppnå och i hur svår effekten vi strävar efter är att mäta.

Lyckligtvis har forskning inom fältet Transfer of Training har givit oss en uppsättning komponenter en utbildning bör innehålla för att få effekt, som tycks gälla i så gott som alla kontexter.

En sådan komponent är chefsinvolvering.

Vad innebär chefsinvolvering?

Chefer kan involveras i sina medarbetares utbildningar på flera sätt, och vi som skapar insatsen kan sträva efter olika grad av chefsengagemang: Allt ifrån att ställa en enda informell fråga i lunchrummet inför en utbildning, till att engagera sig i guidad coaching och återrapportering under flera månader.

Här i den här artikeln kommer vi att titta närmare på ett av de mest fundamentala – och kraftfulla – sätten att engagera chefer: Samtalet med medarbetaren inför en utbildning.

Verkligheten: Chefer har oerhört begränsad tid

Om verkligheten tillät, och vi kunde optimera endast för medarbetarens lärande och beteendeförändring, skulle chefsinvolvering kunna bli oerhört avancerad. Regelbunden coaching, måluppföljning och separata uppgifter åt chefer skulle, om de faktiskt genomfördes, kunna ge storartade resultat.

Men verkligheten tillåter sällan så stora tidsinvesteringar, varken för cheferna eller för dig som skapar utbildningen.

I själva verket har chefer nästan undantagslöst oerhört begränsad tid, och ytterst sällan finns “stötta medarbetare som deltar i utbildningsprogram” med i tidsbudgeten. Som chef räknar man istället ofta med att vi som håller i utbildningen tar hand om allt stöd medarbetaren behöver.

Transfer-forskningen har dock visat att endast vår hjälp sällan är nog. Stöd från chefer—som ju är de som befinner sig ute i medarbetarens verklighet—är oersättligt.

Nyckeln för den utbildare som vill lyckas med att invovlera chefer är därför att acceptera den oerhört begränsade tid i chefers dagliga agenda som står till buds, och istället fokusera på att designa små, tydliga och enkla chefsbeteenden. Beteenden som går att passa in även i de mest pressade dagliga agendor, så att de blir av.

Tips: Börja litet och bygg ut – den bästa chefsinvolveringen är den som blir av.

Kan vi få chefer att känna att de lyckas med något litet, vet vi från bland annat Teresa Amabiles forskning på Harvard att de mycket väl kan rida på motivationsvågen, och bygga vidare med mer ambitiösa beteenden.

Här kommer inför-samtalet in i bilden.

Ett samtal med medarbetaren inför en stundande utbildning är bland det bästa du som chef kan göra.

Inför-samtalet: Basnivån för chefsinvolvering

Inför-samtalet genomförs mellan mellan medarbetaren som ska gå utbildningen och hens närmaste chef. Det tar ca 10-15 minuter, och genomförs med fördel 1-2 veckor innan ett utbildningstillfälle eller starten av ett utbildningsprogram.

Samtalet kan ske på både medarbetarens och chefens initiativ, men vi rekommenderar att chefen är den som tar initiativ. Att chefen initierar skickar signalen om att man som chef värderar utbildningen högt, vilket ofta stärker medarbetarens motivation att engagera sig i utbildningen.

Varför samtalet är viktigt

Inför-samtalet har fyra syften:

  1. Stärka medarbetarens motivation att ta till sig av utbildningens innehåll, och överföra dess innehåll till beteenden i vardagen.
  2. Identifiera situationer och sammanhang i medarbetarens vardag där den nya kunskapen eller de nya färdigheterna skulle kunna att vara till hjälp.
  3. Identifiera hinder som skulle kunna få medarbetarens deltagande i utbildningen att misslyckas.
  4. Sätta individanpassade mål med utbildningen.

Hur samtalet går till

Samtalet bör bokas och drivas av chefen. Agendan bör spegla de fyra målen med samtalet, så att medarbetaren efter samtalet…

  • Känner sig motiverad att delta i utbildningen
  • Har klart för sig i vilka situationer utbildningen kommer att vara till nytta
  • Har funderat över potentiella hinder och hur de kan hanteras
  • Har formulerat ett eller flera individuella mål med sitt eget deltagande i utbildningen

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.