Loading...
Tillbaka

Enkla tumregeln: Så undviker du att ditt nästa lärprogram blir ett sömnpiller som rinner ut i sanden

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Hur stor andel av tiden deltagare spenderar på passivt deltagande i ett program (lyssna, läsa, titta), och hur stor andel del de spenderar på att delta aktivt (prata, skapa, visa) spelar stor roll för varje individs lärande och – i förlängningen – programmets resultat.

I den här artikeln dyker vi ner i kontrasterna mellan aktivt och passivt deltagande, går igenom en vanlig tankefälla och tittar slutligen på en enkel tumregel för att utvärdera era existerande och framtida program, för att säkerställa att de aktiverar deltagarna i tillräcklig utsträckning.

Slagsida mot passivt deltagande leder till ofokuserade deltagare, för lite övning och samma generiska perspektiv för alla

Ett program med stor övervikt av passivt deltagande kommer att lida av en rad problem. Deltagarna…

  • Får svårt att hålla fokus.
  • Ges inte tillräckliga möjligheter att öva på de färdigheter som täcks in.
  • Får inte chans att syntetisera kunskapen som introduceras.
  • Får inte möjlighet att få feedback, eftersom det saknas “output” att ge feedback på.
  • Kommer i de flesta fall att ta del av samma material från samma generiska perspektiv (lyssna till samma föreläsare, läsa samma text etc), istället för att applicera dem i just sin kontext, och lyssna till andra deltagares perspektiv.
Passivt deltagande i ett utbildningsprogram kan behövas för att introducera ny kunskap, men bör bara utgöra en liten del av tiden deltagarna spenderar i programmet. Bild: M Accelerator.

Aktivt deltagande engagerar, underlättar övning och feedback, och belyser innehållet från fler relevanta perspektiv

Ett program med mycket aktivt deltagande har istället motsvarande förtjänster. Deltagarna…

  • Hålls engagerade.
  • Får omsätta kunskap i övning, som sedan kan appliceras i vardagen.
  • Ges möjlighet att reflektera över vilka delar av den introducerade kunskapen som är relevant i just deras kontext.
  • Ges möjlighet att få feedback, eftersom de säger, skapar eller visar saker som går att ge feedback på.
  • Får ta del av många relevanta vinklar på innehållet, eftersom övriga deltagare i högre grad är med och medskapar.
Aktivt deltagande kan ta många former, men lärgrupper är bland de vanligaste. Givet att gruppen har en bra samtalsstruktur kan gruppdiskussioner vara starka ur många pedagogiska perspektiv. Bild: Brooke Cagle.

Passivt deltagande är inte negativt i sig, men måste understödjas för att programmet ska få effekt

Med det sagt är lyssnande till en föreläsning, läsning eller tittande på videoklipp absolut inte något negativt i sig. De är såklart oumbärliga pusselbitar, som tjänar syftet att introducera det innehåll programmet kretsar kring. Men introducera kunskap är också det enda de gör.

Utan aktivt deltagande kommer deltagarna inte att kunna konstruera bron mellan att introduceras för innehållet, och att applicera det i sin vardag.

Tankefällan: “Om jag har kontroll vet jag att upplevelsen blir som jag tänkt; om jag släpper kontroll kanske något går fel”

Det är lätt hänt att balansen mellan passivt och aktivt deltagande slentrianmässigt glider över åt det förstnämnda, eftersom formaten för passivt deltagande är så mycket enklare att planera och kontrollera: En föreläsning, en text, en elearning – samtliga är de format där du som skapare har full kontroll över både skapandeprocessen och upplevelsen.

Aktivt deltagande kommer istället per definition att innebära ett mått av osäkerhet – vad som sägs i lärgrupper, skrivs i reflektionsfrågor och dyker upp under en övning går inte att förutse från början.

Här är det lätt att gå i tankefällan “om jag har kontroll vet jag att utfallet blir som jag planerar, om jag släpper kontroll kanske utfallet blir sämre”.

I själva verket är det enda sättet att nå stor effekt av ett program att våga släppa kontroll. Att våga låta deltagare ta upp just sina utmaningar, reflektera kring just sin kontext och sålla fram just det innehåll de behöver.

Format för passivt deltagande må vara de som är enklast att planera och kontrollera, men de bästa delarna av ett lyckat program är ofta de där man som utbildare vågar släppa kontrollen och öppna upp för aktivt deltagande. Bild: Glenn Carstens-Peters.

Lackmustestet för ert nästa program, för att säkerställa att ni inkluderar tillräcklig andel aktivt deltagande

Så hur säkerställer man då att ett program innehåller tillräckligt andel aktivt deltagande?

Med den här enkla tumregeln kan ni själva göra en uppskattning:

Sträva alltid efter att kvoten ska vara över 1, vilket innebär att du har större andel aktivt än passivt deltagande i programmet.

Ligger er kvot under 1? Det vill säga, är deltagarna passiva mer än hälften av tiden? Överväg att justera programmet, så att deltagarna aktiveras mer och därmed också i mycket högre grad överför innehållet till sin vardag och – i förlängningen – presterar bättre i arbetet.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.