Loading...
Tillbaka

Caroline Lornudd på Knowly Week 2023: Att omsätta kunskap från ledarutveckling i handling

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Att omsätta kunskap från ledarutveckling i handling – vilka är det egentligen som bryr sig?

Caroline Lornudd är leg. psykolog, ledarskapsforskare och föreläsare, och har bland annat disputerat på effekten av ledarutveckling. Under dag 3 på Knowly Week 2023 är det hennes tur att inta scenen för att tala om just detta.

Den här artikeln är en sammanfattning av Carolines föredrag.

Artikeln fortsätter under videon ↓

Genvägar till övriga sammanfattningar av Knowly Week-föreläsningar

Dag 1: Anna Gullstrand, Mentimeter »

Dag 2: Rebecka Thulin, Handelsbanken »

Dag 4: Patrik Ågren, PostNord »

Dag 5: Dr. Ina Weinbauer-Heidel, Transfer-forskare »

Lornudd kombinerar forskning och praktisk nytta och betonar vikten av att omsätta ny kunskap i handling. Men vilka bryr sig egentligen? Vad behöver vi tänka på och prata mer om?

Hon börjar med att fråga hur många katt- och hundmänniskor det finns i publiken. Oväntat, men publiken svarar glatt varefter samtalet fortsätter med andra frågor: Hur kan vi utbilda människor? Och vad är det mest effektiva sättet att göra det på?

Som vanligt är svaren många och inte alldeles lätta att ringa in, men det finns teorier, därtill forskningsbaserade sådana. Cohen's d är ett mått på vilken effekt en utbildning har och som besvarar frågan: Hur många människor har nytta av det de lärt sig? Utan att gå in på detaljerna kan man kortfattat konstatera att 28 procent av de som går en ledarutbildning använder det de lärt sig. Det innebär att hela 72 procent inte gör det. Vissa tycker att den siffran duger bra. Lornudd menar att den borde kunna bli bättre – mycket bättre.

Hur får vi fler att använda det de lär sig på utbildning?

Lornudd börjar med att jämföra utbildningar som är obligatoriska respektive frivilliga. Precis som du kanske gissar är det fler som tar till sig lärdomarna om de själva valt att gå en utbildning.

Något annat hon lyfter fram är att genomföra en behovsanalys kontra att inte inte genomföra en behovsanalys. Om man utbildar i sådant deltagarna faktiskt har nytta av kommer långt fler att använda det de lärt sig. Detta kanske kan tyckas självklart, men det visar ändå på det avgörande behovet av att faktiskt analysera i förväg hur viktig en utbildning är. Både de som beställer och de som levererar en utbildning måste lägga större vikt vid just behovsanalysen.

Därefter går Lornudd vidare till en mer konkret studie. I korthet går den ut på att se hur konsulterna ser på utbildning i jämförelse med hur beställarna och i vissa fall deltagarna ser på den. Forskningsfrågorna från studien var:

  • Hur avgör man om ett projekt varit framgångsrikt eller ej?
  • Hur vet man att det skett en förändring?

För att ta reda på detta intervjuades 24 deltagare, som bestod av både interna och externa konsulter. De fick frågor om hur de uppfattade att beställaren såg på en utbildning jämfört med hur de själva uppfattade den.

Många konsulter ansåg att beställare vill ha en utbildning för att kunna visa upp att den gjorts, medan konsulterna själva menade att de var mer måna om innehållet och att utbildningen ska ge effekt. Det fanns alltså en stor skillnad mellan de båda grupperna, i alla fall enligt vad konsulterna erfor.

Hur avgör man huruvida en utbildning varit lyckad?

Det finns två huvudsakliga sätt:

  • att lita på data
  • att lita på känslan

Båda sätten har dock ett problem:

"Ibland upplevs 10 centimeter som 1, ibland upplevs 1 centimeter som 10."

Har det skett någon förändring? Efter enkätsvar och andra undersökningar kan uppgifterna peka på att det har skett förändring, medan känslan hos medarbetarna säger att inget har hänt. Varför? En orsak kan vara att förändringen har skett långsamt och att man inte märkt den. En annan kan vara att vi alla uppfattar saker på helt olika sätt.

Meningsfull förändring är helt enkelt väldigt subjektiv, och ibland omöjlig att mäta.

Vilka slutsatser kan vi dra av studien?

Det hela kan sammanfattas i tre viktiga punker:

  • Det är nödvändigt att göra behovsanalyser
  • Mätningar säger inte hela sanningen.
  • En sjua kan betyda olika saker för olika personer. På en skattningsskala kan 7 för en person betyda lysande medan den för en annan kan stå för medelmåttig.

Lornudd frågar slutligen:

  • Bryr sig konsulterna mer än vad deltagarna själva gör?
  • Kan konsulternas höga ambition göra att de biter sig själva i svansen?

Lättbesvarat? Knappast, men frågor som tål att vändas och vridas på många gånger och som vi helt enkelt får ta till oss och fundera vidare på.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.