Loading...
Tillbaka

Så får du dina deltagare att formulera handlingsplaner som faktiskt övergår i nya beteenden

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Över åren har tusentals utbildningsdeltagare formulerat handlingsplaner i olika versioner av Knowly. Vissa har lyckats bli konkreta i sina formuleringar, andra inte alls.

Tidigt såg vi ett mönster i formuleringarna, som upprepats många gånger: De som lyckas bli riktigt konkreta i sina formuleringar lyckas också i mycket högre utsträckning nå målen de satt upp.

Det i sig är ganska självförklarande—är målet som satts upp otydligt, är det ju också svårt att ens veta om man nått dit.

Men otydlighet har fler, mer subtila nackdelar.

Är beskrivningen av ett önskat beteende inte observerbar blir det inte bara svårare att utvärdera huruvida beteendet skett, dessutom blir tröskeln för att utföra beteendet högre. Jag som deltagare måste tänka i flera, mödosamma steg, där en stressad vardag lätt sätter krokben:

Händelseförlopp i vardagen med otydlig målformulering

  1. Tänka ut ett svar på frågan “Vad är det egentligen jag ska göra?”
  2. Tänka ut ett svar på frågan “När ska jag göra detta något?”
  3. (Eventuellt: “Vad var nu egentligen anledningen till att göra detta?”)
  4. Utföra beteendet.

Händelseförlopp i vardagen med tydlig målformulering

  1. Utföra beteendet jag formulerat på förhand, i den situation jag beskrivit på förhand, med en tydlig koppling till ett önskat läge visualiserad.

Så hur får vi då deltagare att bli riktigt konkreta i sina handlingsplaner, eller varhelst de ska formulera sina mål? För att hjälpa dem bli konkreta måste vi först definiera vad vi menar med en “tydlig målformulering”, och hjälpa dem att formulera mål enligt den definition vi sätter upp.

SMART:a mål – övermäktiga för trötta utbildningsdeltagare

Kanske har du hört talas om begreppet SMART:a mål, en checklista för vad en målformulering bör innehålla. Den är kanonbra, och väl underbyggd i beteendevetenskaplig forskning.

  • Specific
  • Measurable
  • Achievable
  • Relevant
  • Time bound

Problemet med SMART:a mål är bara att modellen i sig kräver mycket kognitiv energi för att översättas i en faktisk målformulering, vilket sällan är kompatibelt med sista timmen av en utbildning.

Då är ju jag som deltagare ofta dränerad på energi, och min hjärna känns hopplöst “dum” i förhållande till det “smarta” mål jag förväntas spotta ur mig. Istället tänker jag “jag kritar ner något, så städar jag upp formuleringen imorgon”. Snabbspola till imorgon, och det slarvigt formulerade målet är redan halvt glömt, utan att en tanke lagts på att revidera det.

Exempelformuleringar: Få upplevelsen att kännas som en målarbok

Jag tycker istället att vi som utbildare bör ta en annan approach. Istället för att överlasta våra deltagare med teorin bakom SMART:a mål (hur intressant den än må vara), kan vi förse dem med exempelformuleringar de kan modifiera till att passa just sin situation—utan att de behöver bemästra hur man från grunden formulerar ett bra mål.

Vill vi sänka tröskeln ännu mer (och det vill vi) ser vi till att exempelformuleringarna inte bara är mål-anatomiskt korrekta, utan också formulerade på ett sätt så att deltagarna i just vår utbildning mycket väl skulle kunna använda dem rakt av, eller åtminstone bara justera detaljer.

Tips till dig som använder Knowly: Skriv exempelformuleringar i anslutning till fälten där deltagare ska formulera sina handlingsplaner, så kan de enkelt kopiera in formuleringarna, och bara justera enstaka ord.

Nedan ser du en fråga som i någon variant brukar ingå i en handlingsplan. Den ena versionen understödd av exempelformuleringar, den andra inte. Vilken tror du får flest svar med “god anatomi”?

Jämförelse av samma fråga med och utan exempelformuleringar.

Om tid finns: Gå igenom hur du skapade formuleringarna

Om tid finns inför att deltagarna skriver sina handlingsplaner passar det utmärkt med en genomgång av hur du gjort för att ta fram exempelformuleringarna, där du mycket väl kan nämna SMART:a mål. Nyckeln är dock att inte lägga bördan av att översätta målsättningsteori till faktiska formuleringar helt på deltagarna. Låt istället dem härma dig, vilket är mycket enklare än att på egen hand applicera en nyligen introducerad modell.

Här är jag en stark förespråkare av grundrecept, som både gör förklarandet enklare och som är enklare att ta efter än ett teoretiskt ramverk. Såhär kan grundrecept se ut för formuleringar av två olika sorters önskade lägen:

För en vana som ska etableras: Jag har etablerat en vana av att [varje måndag] [efter att jag druckit mitt morgonkaffe] [ställa en coachande fråga till var och en av mina medarbetare].

För situations-triggade beteenden:I samtliga [1-on-1-möten jag genomfört] under [januari månad] har jag [ställt en av de fyra coachande frågorna jag fick lära mig på utbildningen].”

I din presentation går du helt enkelt igenom varje del av grundreceptet: Varför respektive del finns med, varianter på formuleringar och (eventuellt) en kort nugget om forskningen bakom.

På Knowly har vi under snart tio års tid byggt verktyg för utbildare som vill hjälpa sina deltagare att lyckas med övergången från formell utbildning till vardag. Chefer som vill komma igång med en vana av att ställa coachande frågor. Butikssäljare som vill ge varje ny kund en riktigt bra behovsanalys. Listan kan göras lång över nya beteenden vi bidragit till att etablera.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.