Loading...
Tillbaka

Patrik Ågren på Knowly Week 2023: Från transaktionellt till transformativt lärande

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

En gång i tiden var PostNord synonymt med postdrängen som gick runt med post till människor i bygden, försedd med ett posthorn och ett spjut. Han hade två timmar på sig per mil, och tog han längre tid på sig än så blev hans bonde straffad med fängelse i åtta dagar på vatten och bröd.

Lyckligtvis är tiderna förändrade, men i än högre grad är målet fortfarande att postleveransen ska fungera perfekt och alltid komma fram i tid.

Patrik Ågren, Chef för Ledarskap och kompetensutveckling PostNord Sverige AB, tar oss under Knowly Weeks fjärde dag med på resan från postens begynnelse till var man står idag. Grunden är densamma, men förhållandena har både förbättrats och förändrats. Det han framför allt fokuserar på är lärandet och kunskapsförmedlingen, som är själva stommen till att utveckla en väl fungerande verksamhet på toppnivå.

Den här artikeln är en sammanfattning av Patriks föreläsning.

Artikeln fortsätter under videon ↓

Genvägar till övriga sammanfattningar av Knowly Week-föreläsningar

Dag 1: Anna Gullstrand, Mentimeter »

Dag 2: Rebecka Thulin, Handelsbanken »

Dag 3: Caroline Lornudd, ledarskapsforskare »

Dag 5: Dr. Ina Weinbauer-Heidel, Transfer-forskare »

År 2001 nåddes en peak i brevskickande. Alltsedan dess har siffrorna dalat, naturligt nog med tanke på att vi numera i allt högre utsträckning använder oss av digital post och internet. Likväl måste vi fortsätta skicka paket och fysiska brev, och där kommer PostNord in som en av de främsta aktörerna.

Men hur ska man rusta inför framtiden och digitaliseringen? Hur håller man sig i framkant och stannar kvar på toppen bland allt fler uppstickande konkurrenter på marknaden?

Svaret är lärande.

Resan till en lärande organisation

Att lära tar tid. Att uppleva effekterna av lärandet tar ännu längre tid. Inget händer över en natt. Målet är att bygga upp och lära under lång tid, menar Patrik Ågren.

PostNord har under senare år ställs inför en rad utmaningar, bland annat krisen 2017 då alla så kallade Kinapaket vållade kaos och fick människor att tappa förtroendet för PostNord. Varumärket måste byggas upp igen, förtroendet återvinnas. Man frågade sig: Vad behöver göras nytt?

För att få en överblick skapade man Diamanten. Och nej, det är ingen ädelsten, men väl så värdefull.

Diamanten har ett antal hörn, men också en kärna. Kärnan är hållbarheten, hur medarbetarna mår, men också hur man hanterar sin omgivning. Ett hörn är verksamhetens image. Övriga hörn är alla som tar emot paket och brev.

Toppen av diamanten är medarbetarna. Här finns frågor som: Hur gillar de sitt jobb? Vad anser de om sin närmsta chef?  Detta är grundpelare som man ständigt måste jobba med.

Mognadstrappan - vägen till lärande

PostNord arbetar också med sin företagskultur – här kommer Mognadstrappan in i bilden. Trappan där lärandet inom organisationen sker.

I resan till att bli en lärande organisation är det viktigt att ställa sig frågorna:

  • Var var vi?
  • Var är vi?
  • Vad mer behöver vi göra?

Mognadstrappan utgörs av 6 olika steg:

  1. Kompetenssäkring: Att ständigt bli bättre.
  2. Effektfull utbildning: Vad behöver medarbetarna lära sig? Hur stöttar vi dem?
  3. Framtida förmågor: Flexibilitet. Medarbetarna säger vad de vill göra, vad de behöver.
  4. Produktivitet: Här får medarbetarna ännu större plats. Hur lär man sig i jobbet? Ledningen behöver ge verktyg för lärande.
  5. Ständig förbättring: En ständig lärkultur, lära av sina misstag, återkoppling, reflektion, lärande på sikt.
  6. Innovation: Vad mer behöver göras? Medarbetarna engageras än mer i vad som behöver göras.

I dessa olika steg ser man på vilka roller ledningen har, coachning, stöttare, tillhandahållare av verktyg, osv.

Att träna tränare

För att åstadkomma detta konkret har man på PostNord ett antal tränare. Dessa tränas i sin tur till att lära ut till övrig personal inom vitt skilda delar av organisationen. Tränarna träffas regelbundet och genomgår utbildning inom olika områden. På så sätt kan man säga att dessa bildar själva grunden på vilken allt lärande inom företaget byggs.

Inför förändringsarbetet har man också utformat ett förändringshjul, där de skilda delarna i förändringsarbetet tydligt framgår.

Traditionen från postdrängen lever kvar

Patrik Ågren avslutar så sin föreläsning med orden:

Postdrängen skulle vara stolt över den resa vi håller på med, och att vi lär oss från hela den här historien.

Och detta kan vi alla onekligen hålla med om!

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.