Loading...
Tillbaka

6 exempel på små men kraftfulla nudgar för ditt nästa utbildningsprogram – redo att kopiera!

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Nudging handlar om att sänka trösklarna för människor att göra rätt – både utifrån vad de själva tycker är rätt, och utifrån vårt mål som designers av utbildningar, upplevelser och produkter.

I den här artikeln går jag igenom sex konkreta sätt att applicera nudging i ditt nästa utbildningsprogram – tre som rör utbildningsdeltagare och tre som rör deras chefer. I synnerhet kommer vi att fokusera på små saker de kan göra i sin arbetsvardag, som underlättar för programmet att övergå i nya beteenden som både du och de vill etablera.

Tre gemensamma syften för nudgar i ett utbildningsprogram

I implementation skiljer varje nudge sig åt, men i grunden har alla de metoder jag kommer att föreslå följande punkter gemensamma.

Få utbildningen att hamna top-of-mind

Våra utbildningsdeltagare är vuxna människor som är fullt kapabla att ta ansvar för sitt eget lärande. Problemet är bara att så mycket annat tävlar om deras uppmärksamhet. Lyckas vi få dem att tänka mer på utbildningens innehåll i sin vardag är därför mycket redan vunnet – därifrån klarar de sig ofta fint själva.

Agera brygga in i vardagens hektiska verklighet

Under en utbildning – i synnerhet en fysisk sådan – har vi deltagarnas fulla uppmärksamhet och ofta minst en halv dag avsatt. Där kan vi designa avancerade övningar som får ta tid. I vardagen gäller det motsatta: Uppmärksamhet och tid är de ultimata bristvarorna. Därför måste vi anpassa lärandet till att passa den krävande vardagsmiljön, och här passar nudging utmärkt.

Föda nya framsteg genom att sänka tröskeln för att lyckas

Många deltagares mentala bild av lärande på sin arbetsplats är att sitta ner framför en utdragen elearning, eller att samlas för en session i ett mötesrum. Så måste det inte vara.

Genom att istället använda nudging kan vi visa för deltagarna att lärande i vardagen kan vara något mycket mindre, och att tröskeln för att lyckas kan vara mycket lägre. Från forskning vet vi dessutom att ett litet framsteg gärna föder ett annat, lite större – bollen är satt i rullning.

Val av format: Gå inte över ån efter vatten

Som du kommer att märka är de förslagna nudge-meddelandena till både deltagare och chefer korta och kärnfulla. Det är ingen slump – de är tänkta att kunna läsas i farten mellan två möten på bara någon minut. Just därför behövs heller inga avancerade format för att nå ut.

Istället blir det viktiga att välja en kanal där medarbetarna och cheferna redan befinner sig, så att de inte behöver gå någon annanstans. Är e-post den mest naturliga kanalen i er organisation? Skicka ett mail. Sitter alla i Microsoft Teams? Skicka Teams-meddelanden. Håll det så enkelt som möjligt.

Med det sagt, låt oss dyka in i nudge-förslagen!

Gå inte över ån efter vatten när det kommer till att nå ut till medarbetare och chefer – använd de kanaler de använder i vardagen.

Tre nudge:ar för utbildningsdeltagare

Vi inleder med tre beteenden att trigga hos deltagarna, som ökar sannolikheten att de omsätter utbildningens innehåll i högre prestation.

Nudge 1: Sätt igång tankarna inför ny modul

Genom att skicka ett meddelande till deltagare någon dag innan en utbildningsmodul kan vi få kugghjulen att börja snurra, så att de är väl uppvärmda när modulen väl drar igång.

Härnäst följer en text du kan utgå från, och skicka via den kanal som passar er organisation bäst.

Hej [NAMN]!

Imorgon är det äntligen dags för nästa steg i vår utbildning. Här kommer därför en kort checklista för dig inför:

Underlätta för dig själv att helt fokusera på utbildningen genom att…

 • Sätta upp ett auto-reply på din mail
 • Berätta för dina kollegor att du är otillgänglig imorgon
 • Om möjligt: Gör idag färdigt sådant som har deadline imorgon

Se till att morgondagen blir mer givande genom att tänka ut ett svar på följande fråga…

 • Vad är en situation i din vardag där du hoppas få nytta av utbildningens innehåll?

Vi ses imorgon!

Nudge 2: Friska upp minnet med en quiz-fråga

När en tid gått sedan ett program tagit slut kommer mycket av innehållet att ha fallit i glömska. Ett enkelt sätt att både friska upp minnet och uppmuntra till att återupptäcka materialet med nya, färska glasögon, är att skicka ut en fråga där svaret nås via en länk. När mottagaren trycker på länken finns där också mer information utöver svaret på frågan, som behöver friskas upp även den.

Eftersom deltagaren nu varit tillbaka i vardagen en tid har hen nu också nya perspektiv med sig in, som hjälper hen att sålla fram endast det material hen nu vet är relevant i vardagen.

Hej [NAMN]!

För några veckor sedan avslutades vårt utbildningsprogram, och det är helt naturligt att minnet från det nu börjar blekna. För att hjälpa dig minnas några viktiga områden från programmet kommer här tre frågor för dig att besvara. Gör ditt bästa för att tänka ut svaret på varje fråga, och tryck sedan på länken sist i mailet för att se svaren.

OBS: Om du inte minns är det helt ok! Alla glömmer. Se bara till att trycka på länken till svaren, så att du friskar upp minnet.

 • Fråga 1 [Inom OBM, nämn en av tumreglerna Leif E Eriksson beskriver för att avgöra om något är ett beteende eller ej]
 • Fråga 2 […]
 • Fråga 3 […]

Tryck här för att se svaren →

Hälsningar,

En quiz-fråga med länk till både svar och vidare läsning är ett utmärkt sätt att friska upp minnet några veckor efter programmets slut.

Nudge 3: Visa upp de mål deltagaren själv formulerat

En vanlig anledning till att vi misslyckas med att nå våra mål är att vi helt enkelt glömmer bort dem. Visst, att målet är välformulerat, satt på en rimlig nivå och i allt väsentligt håller “god mål-hygien” hjälper såklart, men om vi inte tänker på vårt mål i vardagen spelar det ingen roll hur korrekt skrivet det är.

Ett enkelt verktyg för att få deltagarna att tänka på sina mål är att helt enkelt visa upp målet för dem. Påminna dem om att det ju var detta de skrev där på utbildningen, och uppmana dem att reflektera över hur den formuleringen känns nu, en tid senare.

Hej [NAMN]!

På sista dagen av utbildningen för några veckor sedan skrev du såhär i din målformulering:

[målformulering]

Fundera över följande frågor nu när du läser formuleringen med lite distans.

 • Är detta fortfarande en rimlig målsättning? Om inte, hur borde den lyda istället?
 • Vad är en viktig lärdom jag dragit om min vardagsmiljö, som jag inte tänkte på när jag formulerade målet?
 • Vad är ett litet steg jag kan kan ta redan idag, för att närma mig mitt mål?

Gör såhär om du vill ge dig själv bättre förutsättningar för att lyckas framgent: Klistra in den nya målformuleringen i ett kalender-event ungeför en månad fram i tiden, tillsammans med de här tre frågorna. På så vis påminns du per automatik om att fortsätta hålla din målsättning vid liv, och att fortsätta utveckla den.

Lycka till!

Tre nudgar för deltagarnas chefer

Minst lika viktigt är det att nudga chefen. Här kommer därför tre förslag på hur du lyckas med just det.

Nudge 4: Prata med medarbetaren om varför utbildningen är viktig i just deras kontext

Som learning designers har vi ett ansvar att kommunicera det strategiska syftet med en utbildningsinsats – varför har organisationen valt att satsa just på det här programmet?

Det vi dock har svårare att göra är att knyta an ett program till varje medarbetares kontext. Här är chefen, som för det mesta befinner sig nära medarbetarens vardag, unikt utrustad att komplettera det strategiska syftet, så att det också får en lokal förankring.

Såhär kan en nudge till en chef se ut:

Hej [CHEFENS NAMN]!

Om ungefär en vecka kommer din medarbetare att delta i vårt utbildningsprogram. Som en del av förberedelserna kommer vi att förklara det strategiska syftet med programmet – varför det är viktigt för vår organisation. Du kan läsa mer om hur vi förklarar det strategiska syftet för deltagarna här.

Men för att kultivera motivation hos våra medarbetare som deltar behövs inte bara svaret på frågan “varför är den här utbildningen viktig för organisationen?”, utan också, och kanske i synnerhet, på frågan “varför är den här utbildningen viktig för just mig, i min roll?”.

Som chef är du unikt rustad att hjälpa din medarbetare att besvara den frågan. Du känner till din medarbetares vardag, individuella mål och personlighet.

Därför behöver vi nu din hjälp.

Om du under den kommande veckan kan ta ett kort samtal med din medarbetare där ni talar om följande punkter kan det komma att ha stor inverkan på din medarbetares motivation:

 • Hur knyter programmet an till medarbetarens individuella mål?
 • Vilka moment i medarbetarens arbetsvardag kan påverkas till det bättre av att delta i programmet?
 • Varför är du som chef positivt inställd till att medarbetaren tar tid från dagliga sysslor för att delta?

Stort tack på förhand för din hjälp – du är ovärderlig!

Nudge 5: Önska medarbetare lycka till inför ny modul

Att önska lycka till kan tyckas oerhört trivialt, och på ytan är det onekligen en oerhört liten handling.

Ändå kan de få så stora positiva konsekvenser.

I exemplet nedan förklarar vi både för dig och den fiktiva chefen varför:

Hej [CHEFENS NAMN]!

I övermorgon kommer din medarbetare att delta i vårt utbildningsprogram. Inför det har vi en liten men viktig tjänst att be dig om: Önska din medarbetare lycka till.

Därför är en så liten gest från dig så viktig: Genom att önska lycka till signalerar du att utbildningen är sanktionerad från organisationen. Du visar att din medarbetare inte behöver ha dåligt samvete över att det löpande arbetet pausas, och stärker därigenom din medarbetares motivation att delta.

Tack för din stöttning!

Att som chef lyfta luren och önska en medarbetare lycka till är en liten gest som kan få stora positiva effekter.

Nudge 6: Ställ en nyfiken fråga efter avslutad modul

Här är det viktigt att inte uppfattas som att vi skriver cheferna på näsan: De flesta är chefer är garanterat nyfikna på sina medarbetares lärdomar från en utbildning, men i en hektisk vardag är det lätt hänt att den där nyfikna frågan glöms bort.

Det handlar alltså inte om att övertyga chefen om att ställa frågan, utan om att påminna och förklara värdet – varför det vore så bra om det inte glömdes bort.

Hej [CHEFENS NAMN]!

Idag återvänder din medarbetare från vårt utbildningsprogram. I samband med det har vi en liten tjänst att be dig om: Ställ en nyfiken fråga.

Att du visar nyfikenhet kring din medarbetares deltagande i utbildningen är bra av flera anledningar:

 • Det signalerar att du som chef bryr dig, vilket i sin tur stärker motivationen att ta lärdomarna in i arbetsvardagen.
 • Det tvingar deltagaren att dra sig till minnes innehållet, vilket i sig förankrar lärdomar i långtidsminnet.
 • Det får medarbetaren att bli konkret kring vad i innehållet som var mest relevant för just hen.

En fråga du kan ställa är:

“Vad är det viktigaste du tar med dig från gårdagens utbildning, och vad kan jag göra för att det ska komma till nytta i din vardag?

Stort tack för ditt stöd!

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.