Loading...
Tillbaka

Så designar du en medarbetares upplevelse av att återvända från en utbildning för maximal transfer

Av:
Carl-Adam Hellqvist
Co-founder, Knowly
LinkedIn

Vi som bedriver utbildning vill att våra utbildningar ska övergå i nya beteenden och resultat för organisationen. Men hur?

Här finns många angreppsvinklar, men idag vill jag zooma in på en extra kritisk punkt på tidslinjen: Tidpunkten då en medarbetare återvänder från en utbildning.

Insatsens kanske mest kritiska punkt

Oavsett om vi pratar fysisk eller virtuell utbildning, är stunden då en medarbetare återgår till arbetet efter ett utbildningstillfälle oerhört viktig. Lyckas vi fånga medarbetarens uppmärksamhet och få hen att göra något som har med utbildningen att göra blir tröskeln att göra ytterligare något nästa dag lägre. Och ännu lägre dagen efter det. Bollen har satts i rullning.

Lyckas vi däremot INTE engagera medarbetaren den där så viktiga första stunden är risken stor att utbildningens innehåll faller offer för Ebbinghaus glömskekurva, och resultaten uteblir.

Så vad kan vi då göra den där första dagen?

Jag tycker att vi borde investera lika mycket tankekraft och energi på det där första intrycket när jag som deltagare återvänder till min arbetsvardag, som vi investerar i första intrycket av stunden i vårt fysiska eller virtuella klassrum.

Här kommer därför två förslag på hur du kan fånga både deltagarnas och deras chefers uppmärksamhet, och kickstarta förändringsresan:

1. Skicka ett SMS till varje deltagare i stil med…

“Stort tack för en inspirerande dag tillsammans igår! Nu när du är tillbaka i vardagen börjar den riktiga utmaningen: Att överföra det du lärde dig på utbildningen till nya vanor och beteenden.

Du har säkert en proppfull to-do-lista efter en dags frånvaro, så låt oss börja enkelt:

Vad är ett litet steg du kan ta redan idag, för att närma dig det mål du satte i slutet av dagen igår?

Kom ihåg: Ju mindre ditt nästa steg är, desto större sannolikhet att du lyckas!”

SMS är ofta en mer fredad kanal än e-post, varför ett SMS dagen efter en utbildning kan upplevas som mer personligt, och lättare uppmärksammas av mottagaren bredvid annat som pockar på uppmärksamheten.

2. Skicka ett mail till varje deltagares chef i stil med…

“Hej [CHEFENS NAMN]! Idag återvänder din medarbetare från sin utbildning. Vad som händer första dagen tillbaka från en utbildning kan få stor påverkan på om utbildningen leder till resultat, eller glöms bort.

Som chef kan du nu göra stor skillnad med små medel.

Genom att ställa följande fråga till din medarbetare visar du att du värdesätter utbildningen, och att förväntningar finns på att den ska omsättas i handling – två nyckelkomponenter för att utbildningen ska leda till resultat.

Fråga att ställa: ‘Vad är ett mål du satt upp som kopplar till utbildningen, och vad blir ditt första steg för att nå dit?’

Tveka inte att svara på det här mailet om du har frågor om hur du bäst kan stötta.

/[DITT NAMN]”

Liten tidsinvestering, stor potentiell vinning

Självklart kan ännu mer göras för att deltagarens första dag tillbaka på jobbet ska bli optimal ur ett lärandeperspektiv, men har du täckt in de här två delarna – kontakt med både deltagaren och hens chef – så har du kommit en oerhört lång väg.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.