Loading...
Tillbaka

3 retoriska tips för att skapa engagerande utbildningsträffar som ger resultat

Av:
Pontus F. Christoffersen
Retorikkonsult
LinkedIn

Grunden till en lyckad utbildningsträff läggs i design-fasen, men det enskilt kanske mest avgörande momentet för dess framgång är inledningen. Stunden då du har möjlighet att väcka intresse, bygga förtroende och skapa likability – men också riskerar att tappa desamma på bara några minuter

Förtroende, likability och intresse är de tre delar som avgör om inledningen av din utbildning kommer att underlätta eller underminera resten av kursen och är viktiga byggstenar i vår pedagogiska arkitektur. I den här artikeln utforskar vi hur du kan bemästra balansen mellan dem och skapa en inledning och ett upplägg som fängslar och guidar dina deltagare på ett retoriskt smart sätt för att öka engagemang och resultat.

1. Skapa förtroende och likability

Förtroende har tidigare förknippats med din titel, din erfarenhet och din kompetens. Nuförtiden förknippas det mer och mer med ”att vara äkta”. 

I det modernare sättet att bygga förtroende finns dock en intressant paradox:

Skryter du så förlorar du förtroende och likability. Är du ödmjuk och berättar om dina misstag upplevs du äkta, och vårt förtroende för dig växer. 

Idag är likability och förtroende hårt sammanlänkade och när du vågar vara ödmjuk, personlig och dela med dig av dina egna brister så belönas du med mer likability och mer förtroende. Låt oss därför djupdyka kring hur du bygger just förtroende...

Synen på förtroende tycks ha skiftat: Tidigare värderades nästan bara titlar, erfarenhet och kompetens, medan vi idag fäster allt större värde vid "att vara äkta".

Du kan dela upp förtroende i två delar: kunskapsförtroende och socialt förtroende.

Kunskapsförtroende

Handlar om varifrån du har fått kunskapen du ska dela med dig av. Bygger den på egna erfarenheter? Är det du som kommit fram till det du säger eller baserar du det du berättar om på någon annan källa?

Socialt förtroende

handlar om huruvida du uppfattas som trovärdig. Vissa människor blir i princip aldrig ifrågasatta på grund av att de låter så övertygande, medan människor som upplevs nervösa och osäkra oftare blir ifrågasatta trots att de besitter samma kompetens.

Du själv måste dock inte vara en trovärdig röst för att kunna prata om ett visst ämne – du kan alltid låna trovärdighet från någon annan

Om du är nervös, eller inte har så mycket erfarenhet, kan du alltid hänvisa till en annan person, myndighet eller annan källa:

- “Enligt statistiska centralbyrån så…”

- “Enligt forskare vid Harvard…”

Nu behöver de inte lita på dig för att tro på dig, de behöver bara lita på källan du hänvisar till.

2. Döp din presentation till något så intresseväckande att deltagare måste lyssna

Namnet på din presentation och rubriken på din första slide är en väldigt viktig del av din utbildning – med en bra titel/rubrik väcker du intresse redan innan du börjar prata.


Om din titel inkluderar flera av följande egenskaper är du på rätt spår

  • Enkelhet: är titeln  lätt att förstå?
  • Oväntat: är den på något sätt överraskande?
  • Tydlighet: målar den upp en tydlig bild? Kan åhörarna se scenen framför sig utifrån din beskrivning?
  • Känslomässigt: väcker den förhoppningar och/eller rädslor eller engagerar?
  • Utveckling: beskriver den någon form av utveckling? Exempel: “Hur Netflix vann över Blockbuster och blev ett av världens största bolag”
  • Metaforer: kan du använda en metafor för att förenkla budskapet?

Jag skulle också överväga att lägga till allitteration* och humor på den här listan, det senare särskilt om det är en intern presentation med en publik du känner.

*Alliteration innebär att du använder samma konsonantljud i flera ord som följer varandra. McDonalds har t.ex. använt “Big, Beefy, Bliss” vid reklam för Big Mac.

Låt oss ta ett exempel.

Du kanske inte är entusiastisk över att delta i en session som heter:

"Ekonomisk rapport för första kvartalet om Produkt X"

…även om titeln både är tydlig och lätt att förstå. 

Du kanske skulle känna dig lite mer entusiastisk över:

"Produkt X: Kossan vars mjölk doftar som framgång". 

Den andra använder en metafor (ko/mjölk), känslor väcks (framgång) och är oväntad. Kanske lite för oväntad, men det finns tillfällen för alla varianter!

Du kan använda den här strategin till varje ny modul/nytt verktyg för att kontinuerligt höja intresset hos dina deltagare.

3. Konvertera kunskap till kompetens  

Det går definitivt att skapa ett verbalt krig kring frågan ”vad är lärande”. Det är inte min ambition, men här är min syn: 

Lärande = Samma situation, nytt beteende.

Vilket betyder att lärande inte handlar om att endast förmedla kunskap. Det handlar om att konvertera kunskap till kompetens. För att lyckas med det behöver vi bygga utbildningen så deltagarna får använda alla 4 kommunikativa sinnen.

Våra 4 kommunikativa sinnen

Vi brukar prata om människors 5 sinnen (och ibland även vårt 6:e sinne som i Hollywood-klassikern med samma namn). Men när det kommer till kommunikation så har vi 4:

  1. Visuellt
  2. Auditivt
  3. Kinestetiskt (vara aktiv/göra)
  4. Auditivt internt (tänka/reflektera)
Även vår inre röst räknas som ett av våra fyra kommunikativa sinnen, tillsammans med visuell, auditiv och kinestetisk kommunikation.

Många utbildningar saknar eller har alldeles för lite av nr 3 och nr 4.

De innehåller alltså mycket teori och för lite övningar och reflektionsmoment, vilket skadar utbildningens resultat. 

Kunskap kan förmedlas genom enbart nr 1 och nr 2, men lärande – åtminstone utifrån min definition – skapas när du kombinerar och strukturerar en bra balans mellan alla 4 kommunikativa sinnen. 

Låt mig berätta hur jag gör.


Såhär kan en retoriskt genomtänkt utbildningsträff se ut

Jag rekommenderar en struktur där varje modul/insikt/verktyg går igenom följande 4 steg:


Story/Exempel 

Måla upp ett scenario/ett problem deltagarna kan relatera till. Ska vi prata om att väcka intresse i inledningen av en utbildning kan du säga:

”Har du någon gång i början av en utbildning kollat ut i rummet och blivit mött av oengagerande blickar, människor som kollar sin telefon eller viskar med varandra?” 


Teori/Psykologi

Gå igenom vad det här handlar om, varför det här problemet uppstår eller varför det är ett problem. För att fortsätta med samma exempel:

”Vi människor får fokus genom en signalsubstans som heter dopamin. Dopamin skapas när vi vill ha något, t.ex. vi vill ha lösningen på ett problem, vi vill ha ett verktyg som gör oss bättre.


Verktyg/Övning

Berätta om verktyget/metoden/tillvägagångssättet som löser problemet du nu har målat upp: 

”Ett bra sätt att skapa det här i inledningen av din utbildning är att svara på frågan deltagarna ställer sig själva: ’What’s in it for me?”  Om du målar upp problem de kan relatera till och berätta att du under utbildningen ska ge dem metoderna för att hantera problemen så kommer du få deras fokus. De kommer vara intresserade.”


Diskussion/Reflektion

Efter du gått igenom verktyget och eventuellt gjort en övning där deltagarna fått testa att själva använda det så avslutar du modulen med att ha en diskussion och ett reflektionsmoment. Låt deltagarna diskutera och sen själva reflektera över hur de kan börja använda verktyget framöver.


Genom att använda dessa 4 steg ser du till att deltagarna får använda alla 4 kommunikativa sinnen vilket drastiskt kommer förbättra resultatet av utbildningen samtidigt som det skapas mer variation och engagemang.

Sammanfattningsvis: Driv lärande genom att bygga fortroende, skapa likability och väcka intresse

För att summera insikterna från den här artikeln så är förtroende, likability och intresse kraftfulla element som kan omvandla en vanlig inledning till en minnesvärd och givande lärupplevelse. 

Du formar engagerande utbildningar genom att hålla intresset högt hos dina deltagare samtidigt som du är äkta och ödmjuk i din roll som utbildare. 

Utbildningen konverterar kunskap till kompetens när du skapar en sammanhängande inlärningsmiljö som inkluderar alla våra 4 kommunikativa sinnen.

Förtroende, likability, intresse och våra 4 kommunikativa sinnen är inte bara ingredienser i en engagerande utbildning, de är nycklarna för att skapa beteendeförändring och tydliga resultat.

---

Om författaren

Pontus F. Christoffersen har tränat fler än 30 000 ledare i affärskommunikation och hjälper till vardags svenska bolag att öka lönsamhet och höja prestationer genom bättre utbildningar, presentationer och möten. Läs mer på Retorikkonsulten.com.

“Fråga inte hur du kan motivera andra, fundera kring hur du kan skapa en miljö där de motiverar sig själva.”

Edward Deci

Missa inga nya artiklar!

På Knowly älskar vi att lära om lärande, och att dela med oss av våra kunskaper.
Fyll i din e-post, så hör vi av oss så snart vi publicerar nya artiklar.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.