Loading...

Funktioner

Superkrafter åt utbildare

En lösning utvecklad med målet att sätta deltagaren i centrum för hur man designar, följer upp och stödjer beteendeförändringar på den moderna arbetsplatsen.

Designa skräddarsydda lärresor

Skapa engagerande utbildningsmaterial med reflektionsfrågor, quiz och flaschcards
tillsammans med rörligt material och bilder.
Ta hjälp av våra färdiga mallar skapade av erfarna pedagoger.
Kopiera, duplicera och anpassa tidigare skapat material.
Hantera stora deltagargrupper med enkel import från excel.
Lägg till egna dokument i deltagarnas filbibliotek.

Följ deltagarnas engagemang och beteendeförändring

Följ upp på deltagarnas utveckling och engagemang.
Inga lösenord eller användarnamn för deltagarna att hålla reda på. Inlogg sker via personliga länkar.
Mät effekt med hjälp av uppsatta nyckeltal och dela data genom länkbaserade rapporter.
Få deltagarnas feedback i realtid för att kunna bygga en agil lärresa.

Involvera chefer och mentorer i deltagarnas lärresa

Låt vår digitala handlingsplan hjälpa deltagarna att hålla sig fokuserade på sina mål veckor efter utbildningen i klassrummet är avslutad.
Aktivitetssystem för övning i vardagen, utanför klassrummet.
Skapa en personlig uppföljning till alla deltagare på under 2 minuter.
Involvera chefer och kollegor med det inbyggda schemalagda support och kunskapscentret.