Utan knowly

Utbildningsdeltagare

Utbildningstillfället var inspirerande, men jag har glömt det mesta av det som togs upp.

Jag hade nog behövt mer stöd på hemmaplan efter utbildningen.

Jag kom aldrig igång med att öva på det vi lärde oss. Vardagen kom emellan.

Med Knowly

I klassrummet

Deltagaren skapar handlingsplan i mobilen

På utbildningen anmäler sig deltagaren själv och formulerar sin egen handlingsplan i mobilen. Hen sätter mål och reflekterar över möjliga hinder.

...och väljer en supporter på hemmaplan

Supportern, som ofta är en chef eller kollega, får förslag skickade till sig per epost om hur hen kan stötta deltagaren i att realisera handlingsplanen på hemmaplan.

Veckorna efter klassrummet

Virtuell coach följer upp varje vecka

Deltagarna får varje vecka, vid en tid de själva valt, coachande frågor från Knowlys virtuella coach. Det hjälper deltagaren att reflektera över framsteg och sätta nya mål.

Supportrar stöttar i vardagen

Deltagarnas supportrar får instruktioner om hur de kan stötta på bästa sätt. Vill en supporter har mer stöd eller en extra utmaning kan hen be om det.

Stödet deltagaren får efter utbildningen är anpassat efter varje individ

Tider som passar deltagarens schema

Semestrar och fulltecknade scheman efter en utbildning kommer lätt i vägen för uppföljning. Därför hör Knowlys virtuella coach av sig med coachande frågor vid en tidpunkt som varje deltagare själv väljer.

Möjlighet att fortsätta efter 3 veckor

Knowlys ordinarie uppföljningsprogram varar i tre veckor efter en utbildning. Därefter får varje deltagare frågan om hen vill ha ytterligare uppföljning med coachning under en ännu längre period.

Lägg din energi på att skapa magi i klassrummet. Uppföljningen sköter vi åt dig.

Boka demo

...eller se hur det går till i klassrummet