Beskrivning

Innehavare av Transfer Hero Certifierings-badgen har deltagit i Knowlys certifieringsprogram kring Transfer of Training och genom det blivit Transfer Heros.

Kriterier för certifieringen

Badgen Transfer Hero delas ut till individer som har deltagit i Knowlys Transfer of Training certifiering och efter det börjat applicera transfertaktiker på sina utbildningsinsatser. För att erhålla Transfer Hero badgen krävs det alltså att man både kan uppvisa kunskaper inom Transfer samt att metodiken aktivt appliceras i sin egna organisation. 

Certifieringen i Transfer of Training är designad för att hjälpa utbildare att ta sina utbildningsinsatser till nästa nivå. Certifieringen tar sin grund i den forskning som finns kring hur vi förändrar beteenden och får affärsresultat av våra utbildningar.

Från certifieringen har varje Transfer Hero fått en verktygslåda att nyttja för att konsekvent designa utbildningsinsatser som skapar nya beteenden för sina deltagare och affärseffekt för sin organisation.


Validering av certifieringen

Kontakta support@knowly.com för att bekräfta äktheten hos en persons certifiering

Är du nyfiken och vill veta mer om Knowlys certifiering i Transfer of Training? Klicka här!